آرشیو برچسب های: دیدنی های ازمیر ترکیه

معرفی دیدنی های ازمیر سومین شهر بزرگ ترکیه

دیدنی ای ازمیر

خاطره بخشی از زندگی و ذهنیت وی است. انسان همواره نقاطه روشن و تاریک زندگی ش را به یاد می آورد و با آن ها شاد و غمگین می شود. زمان مانند جوی آب می گذرد و فقط همین خاطرات از تمام زندگی در ذهن انسان می ماند. خاطرات و تصاویری که روحیات و خلق […]