دریافت کارت پرواز اینترنتی پروازهای ماهان

دریافت کارت پرواز اینترنتی پروازهای ماهان


چارتر123 | دریافت کارت پرواز اینترنتی | مسافران ماهان

 


Web check in


پس از انجام سرویس دریافت کارت پرواز اینترنتى در فرودگاه هاى کرمان، شیراز و اهواز ، این سرویس در فرودگاه هاى زاهدان و قشم هم راه اندازى گردید:


http://checkin.mahan.aero


‎مسافران محترم هواپیمایى ماهان در فرودگاه هاى ایلام، بم، سیرجان، کرمانشاه و خرم آباد نیز در آینده نزدیک مىتوانند از این خدمت ماهان براى مسافرت استفاده نمایند.


راهنمای مسافران :


دریافت کارت پرواز اینترنتی | هواپیمایی ماهان 

Mahan Web chek-in

 

 

بدلیل گذشت 15 دقیقه از زمان آخرین بروز رسانی باید جستجوی خود را تکرار نمایید.


جستجوی جدید